หมายเลขโทรศัพท์ :: 074-451787
  สถานที่ :: ชั้น 1  ตึก 100 ปี คณะแพทยศาสตร์
  เวลาทำการ :: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.