หมายเลขโทรศัพท์ :: 074-451051-2, 074-451056
  สถานที่ :: ชั้น 3  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
  เวลาทำการ :: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.