หมายเลขโทรศัพท์ :: 074-451388
  สถานที่ :: ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
  เวลาทำการ :: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.