คลินิกกระจกตาและเลนส์สัมผัส  (Cornea and Contact lens Clinic)
ให้บริการทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ 13.00-16.30 น.
     คลินิกกระจกตาและเลนส์สัมผัส ให้บริการตรวจรักษาและรับปรึกษาโรคยากเกี่ยวกับกระจกตาและเยื่อบุตา การใส่เลนส์สัมผัส (Contact lens) ให้คำปรึกษาเรื่องการผ่าตัดและทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Corneal transplantation), การแก้ไขสายตาสั้นด้วยเลเซอร์ (LASIK, PRK) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาโดยเฉพาะ คือ นพ.จักรี หิรัญแพทย์, พญ.อรสา ห่อรัตนาเรือง และ พญ.วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท นอกจากนี้คลินิกกระจกตายังเป็นหน่วยประสานงานกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สาขาภาคใต้ เพื่อจัดจองกระจกตาสำหรับผู้ป่วย และประสานงานกับศูนย์คริสตัล เลสิกเซ็นเตอร์ เพื่อจองคิวแก้ไขสายตาสั้นด้วยเลเซอร์อีกด้วย
 
คลินิกตาเด็กและตาเข (Pediatric Ophthalmology and Strabismus)
ให้บริการทุกวันจันทร์และวันอังคาร 13.00-16.30 น.
     คลินิกตาเด็กและตาเข โดย พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, พญ.เพ็นนี สิงหะ และ พญ.นริสา  รัตนเลิศ ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคตาในเด็ก ซึ่งเป็นโรคที่พ่อแม่จะเป็นกังวลอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคตาหลายๆชนิด เช่น ภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia) ตาเข ตาเหล่ สายตาผิดปกติ และจอประสาทตาผิดปกติในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด (Retinopathy of prematurity) เป็นต้น
 
คลินิกกล้ามเนื้อตา (Muscle clinic)
ให้บริการทุกวันศุกร์ 13.00-16.30 น.
     คลินิกกล้ามเนื้อตา โดย พญ.เพ็นนี สิงหะ และ พญ.นริสา รัตนเลิศ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาเข ตาเหล่ ในเด็กและผู้ใหญ่
 
คลินิกต้อหิน  (Glaucoma Clinic)
ให้บริการทุกวันจันทร์, อังคารและพฤหัสบดี13.00-16.30 น. และพุธ 09.00-12.00 น.
     ต้อหินจัดเป็นโรคทางตาที่อาจเกิดขึ้นและลุกลามทำลายเส้นประสาทตาอย่างเงียบๆโดยที่ผู้ป่วยเองไม่ทันรู้ตัว คลินิกต้อหิน ร.พ.สงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน คือ นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์, นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก, นพ.วีระวัฒน์ คิดดี และ พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น Optical coherence tomography (OCT), Confocal scanning laser ophthalmoscopy, Computerized perimetry เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษา อีกทั้งยังช่วยพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับโรคต้อหินอันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยต้อหินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
คลินิกจอประสาทตา  (Retina Clinic)
ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ 13.00-16.30 น.
     โรคจอประสาทตาเป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration) โรคเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) และโรคจอประสาทตาหลุดลอก (Retinal detachment) ซึ่งต้องการการรักษาที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือหรือยาที่ทันสมัย จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจอประสาทตา ร.พ. สงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านจอประสาทตา (Retina excellence center) เพื่อเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรคจอประสาทตา และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและวุ้นตา โดยมี นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์, พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย, นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา และ พญ.วันทนีย์ แดงบุญ เป็นอาจารย์แพทย์ด้านจอประสาทตาที่พร้อมให้บริการทั้งแก่ผู้ป่วย และรับปรึกษาโรคยากทางจอประสาทตาแก่จักษุแพทย์ทั่วไป
 
คลินิกฉีดสีจอประสาทตา  (Fundus Fluorescein Angiography Clinic)
ให้บริการทุกวันจันทร์, อังคารและพุธ 09.00-12.00 น.
     สำหรับโรคจอประสาทตาที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโดยการฉีด สีจอประสาทตา อาจจำเป็นที่จะต้องนัดผู้ป่วยมาเข้าคลินิกพิเศษนี้ ซึ่งขั้นตอนการฉีดสีทั่วๆไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังหยอดยาขยายม่านตาได้เต็มที่แล้ว และหากผู้ป่วยมีประวัติแแพ้ยา แพ้อาหาร หรือแพ้สี (Contrast media) กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
 
คลินิกจักษุประสาทและโบทูไลนั่มรักษากล้ามเนื้อกระตุก (Neuro-ophthalmology and Botox Clinic)
ให้บริการทุกวันศุกร์ 13.00-16.00 น.
     คลินิกจักษุประสาท โดย พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทตาในการมองเห็น (Optic nerve) และเส้นทางของลานสายตา (Visual field) ภาพซ้อนหรือตาเขจาก โรคเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตา การควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาจากระบบประสาทตาในสมอง
     คลินิกโบทูไลนั่มรักษากล้ามเนื้อกระตุก โดย พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยหน้ากระตุกครึ่งซีก, หนังตากระตุกหดเกร็งและรักษาด้วยยาฉีดโบทูไลนัม
 
คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  (Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Unit)
ให้บริการทุกวันจันทร์ 13.00-16.30 น.
     เป็นหน่วยเฉพาะทางที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเบ้าตา เช่น ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกเบ้าตา, กระดูกเบ้าตาแตก, ผ่าตัดแก้ไขเบ้าตาผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีเปลือกตาผิดปกติเช่น เปลือกตาม้วนเข้า (Entropion), ม้วนออก (Ectropion), หนังตาตก (Ptosis) เป็นต้น รวมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินน้ำตา เช่น ทางเดินน้ำตาอุดตัน น้ำตาไหล โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง คือ พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์ ซึ่งจบการศึกษาเฉพาะทางด้านนี้โดยตรงจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์
 
ศูนย์ตาปลอม  (Prosthetic Eye Center)
ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ 8.30-16.30 น.
     เป็นศูนย์แห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดให้บริการทำตาปลอมแบบเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน (Custom-made eye prosthesis) กล่าวคือ มีการหล่อตาปลอมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำหลายชั่วโมง จึงจำเป็นต้องมีการนัดผู้ป่วยมาสองครั้ง โดยวันพฤหัสบดีช่วงเช้าจะเป็นการหล่อแบบตาของผู้ป่วยซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที หลังจากนั้นผู้ป่วยค่อยกลับมาใหม่ในวันศุกร์ตอนเช้าเพื่อวาดและระบายสีตาให้เหมาะกับตาอีกข้างของผู้ป่วย หลังจากนั้นต้องมีการเคลือบและขัดเงาตาปลอม ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องรอประมาณ 3 ชั่วโมง จึงพร้อมจะจำหน่ายตาปลอมให้แก่ผู้ป่วยต่อไป
 
คลินิกสายตาเลือนราง  (Low Vision Clinic)
ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
     ร.พ.สงขลานครินทร์ ได้เปิดคลินิกสายตาเลือนราง ภายใต้การดำเนินงานของจักษุแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกมายาวนาน คือ นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนเครื่องมือช่วยการมองเห็นสำหรับผู้พิการทางสายตา ของจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง โดยเมื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตาถึงขั้นเลือนรางสามารถลองใช้เครื่องมือช่วยการมองเห็นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นได้ และได้จดทะเบียนคู่มือคนพิการแล้ว ทางคลินิกก็สามารถทำเรื่องเบิกอุปกรณ์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
คลินิกจอตาติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส  (CMV Retinitis Clinic)
ให้บริการทุกวันอังคาร 13.00-15.00 น.
     ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามอาการสำหรับผู้ป่วยจอตาติดเชื้อ Cytomegalovirus (CMV) โดยวิธีการฉีดยาเข้าวุ้นตาร่วมกับการตรวจติดตามอย่างเป็นแบบแผน
 
คลินิกยูเวียอักเสบและลูกตาอักเสบ (Uveitis and Ocular Inflammatory Diseases Clinic)
ให้บริการทุกวันศุกร์ 13.00-16.30 น.
     คลินิกยูเวียอักเสบและลูกตาอักเสบโดย พญ. วันทนีย์ สิทธิวรากุล ให้บริการตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาการอักเสบของลูกตา เช่น ม่านตาอักเสบ, วุ้นตาอักเสบ, จอตาอักเสบ โดยเริ่มจากการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของลูกตา และให้การรักษาด้วยยาต้านการอักเสบชนิดต่างๆ เพื่อควบคุมการอักเสบของลูกตา เฝ้าระวังผลแทรกซ้อนต่อลูกตาที่เกิดจากการอักเสบและจากยาที่ใช้รักษา อีกทั้งให้การดูแลรักษาผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการอักเสบของลูกตา เช่น ต้อกระจก ต้อหินทุติยภูมิ จุดภาพชัดบวม เป็นต้น