หมายเลขโทรศัพท์ :: 074 - 451385
  สถานที่ :: ชั้น 6  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  เวลาทำการ :: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.