ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับสู่ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566


 
คู่มือการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566   >>> ดาวน์โหลด
 
ใบสมัครแพทย์ประจําบ้าน ปีการศึกษา 2566   >>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566   >>> ดาวน์โหลด  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1   >>> ดาวน์โหลด  
 
กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566   >>> ดาวน์โหลด  
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1   >>> ดาวน์โหลด