ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี1 ปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ.....   30 ส.ค. 2566
ประกาศผลการดำเนินการ และการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ.....   19 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี1 ปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ.....   18 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)อ่านต่อ.....   10 พ.ค. 2566
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคใต้ Southern Ophthalmology Moving Forward อ่านต่อ.....   3 พ.ค. 2566
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)อ่านต่อ.....   2 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาจอตาและวุ้นตา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   1 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   16 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   16 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชฯ จักษุ รุ่นที่ 8 อ่านต่อ.....   10 ม.ค. 2566
ขอแสดงความยินดีกับคุณอรวรรณ สุวรรณรัตน์ และ คุณพนิดา เพชรปาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ​ 2 อ่านต่อ.....   13 ธ.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนพ.ณัฐวัชร กุกแก้ว ที่ได้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1อ่านต่อ.....   9 ธ.ค. 2565
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 8 อ่านต่อ....   18 พ.ย. 2565
ประกาศคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   4 ต.ค. 2565
ประกาศคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   20 ก.ย. 2565
ขอแสดงความยินดี อ.พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ่านต่อ.....   17 ส.ค. 2565
ขอแสดงความยินดี อ.พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ่านต่อ.....   23 มิ.ย. 2565
ประกาศ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี1 ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ.....   26 เม.ย. 2565
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชัย จิรรัตนโสภา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์อ่านต่อ.....   20 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   15 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   8 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอ่านต่อ.....   28 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข ปีการฝึกอบรม 2565 อ่านต่อ.....   24 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   24 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   10 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   3 ก.พ. 2565
ประกาศราย ชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชฯ จักษุ รุ่นที่ 7 อ่านต่อ.....   10 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ...   10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 อ่านต่อ...   8 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 7อ่านต่อ....   8 พ.ย. 2564
ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2565อ่านต่อ....   1 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 อ่านต่อ....   1 พ.ย. 2564
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565(รอบที่ 1) อ่านต่อ....   21 ต.ค. 2564
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ อาญาสิทธ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์อ่านต่อ.....   27 ก.ย. 2564
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปฐมา ภูรยานนทชัย ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์อ่านต่อ.....   27 ก.ย. 2564
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ.....   3 ส.ค. 2564
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันทนีย์ สิทธิวรากุล ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์อ่านต่อ.....   20 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2565 อ่านต่อ.....   1 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2565 อ่านต่อ.....   23 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2565 อ่านต่อ.....   16 มิ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี1 ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ....   5 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการฝึกอบรม 2564 อ่านต่อ.....   8 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   1 เม.ย. 2564
ประกาศขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ อ่านต่อ....   20 ม.ค. 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1(เพิ่มเติม) อ่านต่อ....   2 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 อ่านต่อ....   16 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการฝึกอบรม 2564 อ่านต่อ....   12 พ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 7อ่านต่อ....   10 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   4 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   2 พ.ย. 2563
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   2 พ.ย. 2563
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564(รอบที่ ๑).....อ่านต่อ....   29 ต.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอ่านต่อ.....   15 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2564 อ่านต่อ.....   20 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2564 อ่านต่อ.....   2 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2564 อ่านต่อ.....   29 มิ.ย. 2563
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนเพื่อวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ อ่านต่อ.....   29 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี1 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ.....   7 พ.ค. 2563
ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   16 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชฯ จักษุ รุ่นที่ 6 อ่านต่อ.....   7 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563 (รอบที่ ๑).....อ่านต่อ....   19 พ.ย. 2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563(รอบที่ ๑).....อ่านต่อ....   7 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563(รอบที่ ๑).....อ่านต่อ...   7 ต.ค. 2562
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 6อ่านต่อ....   4 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง การอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ.....   19 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   2 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   4 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   28 มิ.ย. 2562
ประกาศการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนเพื่อวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ อ่านต่อ.....   16 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ.....   26 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   18 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน Research Contest & Best Papers in Session (เพิ่มเติม).....อ่านต่อ....   3 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2562(เพิ่มเติม).....อ่านต่อ....   14 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2562 (รอบที่ ๑).....อ่านต่อ....   8 พ.ย. 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (รอบที่ ๑).....อ่านต่อ....   18 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชฯทางจักษุรุ่นที่ 5อ่านต่อ....   12 ต.ค. 2561
ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.....   8 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ"ศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์" ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ อ่านต่อ.....   23 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี" ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ  อ่านต่อ.....   23 ส.ค. 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 อ่านต่อ.....   15 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.....   1 ส.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.....   16 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร "ขวัณตา ขวัณใจ" อ่านต่อ.....   2 ก.ค. 2561
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ...... อ่านต่อ.....   2 ก.ค. 2561
ประกาศสัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2561 ...... อ่านต่อ.....   16 พ.ค. 2561
เชิญชวน อาจารย์ทุกท่านและแพทย์ฝึกอบรมทุนคนเข้าร่วมประชุมการปรับหลักสูตรการฝึกอบรม...... อ่านต่อ.....   6 มี.ค. 2561
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย......อ่านต่อ.....   5 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   21 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ อ่านต่อ.....   27 พ.ย. 2560
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 4อ่านต่อ....   19 ก.ย. 2560
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561อ่านต่อ.....   29 พ.ค. 2560
กิจกรรม #EnglishDay ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 2560อ่านต่อ.....   29 พ.ค. 2560
กิจกรรม #EnglishDay ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2560อ่านต่อ.....   4 พ.ค. 2560
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านต่อ.....   10 มี.ค. 2560
กิจกรรม #EnglishDay ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560อ่านต่อ.....   27 ม.ค. 2560
กิจกรรม #EnglishDay ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560อ่านต่อ.....   27 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   15 ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 3อ่านต่อ.....   23 ก.ย. 2559
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาอ่านต่อ.....   10 ส.ค. 2559
ขอขอบพระคุณ ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อภาควิชาจักษุวิทยาอ่านต่อ.....   10 ส.ค. 2559
ขอแสดงความยินดี พญ.สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการอ่านต่อ.....   10 ส.ค. 2559
“โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2559อ่านต่อ.....   10 ส.ค. 2559
ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับ ภาคโสต ศอ นาสิก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรครั้งที่2อ่านต่อ.....   30 มิ.ย. 2559
ประกาศรับสมัคร พจบ./พจบ.ต่อยอด ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 สาขาอ่านต่อ.....   27 เม.ย. 2559
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ่านต่อ.....   27 เม.ย. 2559
ติดตามความเคลื่อนไหวการรับสมัครพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   27 มิ.ย. 2559
การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 32 "Healthcare in a Changing World"อ่านต่อ.....   27 มิ.ย. 2559
ประชุมวิชาการ "Ptosis: Causes and Management" 5 - 7 พ.ค. 2559 ณ ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทอ่านต่อ.....   5 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   14 ธ.ค. 2558
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 2อ่านต่อ.....   25 ก.ย. 2558
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยสูงอายุ เนื่อง ในโอกาสวันมหิดลปี 2558อ่านต่อ.....   24 ก.ย. 2558
ภาควิชาจักษุวิทยาร่วมกับภาคโสต ศอ นาสิกอ่านต่อ.....   14 ก.ย. 2558
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างอ่านต่อ.....   10 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   15 ม.ค. 2558
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   15 ม.ค. 2558
ประกาศเรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 1อ่านต่อ.....   14 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   17 ธ.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุอ่านต่อ.....   10 ต.ค. 2557
ประชุมวิชาการ PSU Ophthalmology 23-25 October 2014 Pediatric Ophthalmologyอ่านต่อ.....   10 ต.ค. 2557